top of page

Om oss

 

Inkludering är en verksamhet som erbjuder stödinsatser utifrån evidens, tillgänglig kunskap, forskning, profession och den enskildes erfarenheter om vad som är viktigast att inkludera i stödet. Enskilda individer ges möjligheter att förbättra sina liv, stärka sina rättigheter och skyldigheter i aktuella behovsområden. Insatserna är inkluderande och har ett långtidsperspektiv, i syfte att främja delaktighet i samhället och möten över alla gränser.

Samtliga insatser har ett aktivt arbete kring samhällsorientering, grundläggande omvårdnad kombinerat med jämställdhetsfrågor, demokratifrågor samt förståelsen av egna och andras mänskliga rättigheter. Vi har även ett pågående samarbete med civilsamhällets olika föreningar.

Vi som är verksamma har bred utbildning och erfarenhet inom det sociala och pedagogiska området med barn, ungdomar och familjer. Vår värdegrund är respekt för individen, delaktighet och hållbar samhällsutveckling. Vi har mångårig erfarenhet inom socialtjänsten samt även på utförarsidan med olika heldygnsinsatser.

bottom of page